Witam na moim blogu, który poświęcony jest Łucznictwu tradycyjnemu i historycznemu. Miłego oglądania. MUMIN

Welcome to my blog, which is devoted to traditional and historical archer. Enjoy watching. MUMIN

poniedziałek, 21 października 2013

Cisowy łuk z Hedeby

Pierwszy Cisowy łuk który prezentuję publicznie  
First Yew bow that I present to the public
Drewno o nieregularnym usłojeniu. Raz słój cienki raz gruby. Biel gęsta i cienka wiec prawie wcale jej nie redukowałem 
 Wood of irregular wood grains. Once the wood grain thin once thick. Sapwood thick and thin so it does not hardly reduced the


Łuk wykonany z połówki pnia o średnicy około 10cm. Pień miał mimośród czyli rdzeń nie centralnie po środku. Wybrałem połówkę z rdzeniem. jako ciekawostkę dodam że oryginalne łuki z  Hedeby również miały rdzeń z pnia w obrębie ramion 
Bow trunk halves made ​​of a diameter of about 10cm. Trunk had eccentricity that is not central core in the middle. I chose half of the core. Is interesting to add that the original bows of Hedeby also have a core of the trunk within arms

Dolne ramie bez wyraźnego zaczepu. Cięciwa wiązana pętlami samozaciskowymi. Sam gryf podgięty w stronę brzuśca. Wszystko zgodne ze znaleziskami na których bazowałem 
The lower arm without the express nock. The bowstring tying self-locking loops. Grif incurved towards the belly. All in accordance with the discoveries on which I based

Łuk prezentuje się wyśmienicie zwłaszcza w otoczeniu drzew w gęstym lesie borowym
Mam nadzieje że w Norweskim skansenie  http://vikinggarden.no/vikinggarden/ Karmøy Kulturopplevelser będzie długo służył szerzeniu kultury wikińskie 
Bow looks delicious especially surrounded by trees in a dense coniferous forest I hope that the Norwegian heritage park http://vikinggarden.no/vikinggarden/ Karmøy Kulturopplevelser be long served the spread Viking culture


O mozolnym procesie produkcji tego łuku mógł bym napisać małą książeczkę
Drewno powichrowało się strasznie przy suszeniu  i prostowanie przysporzyło mi sporo problemu 
The laborious process of production of this bow I could write a small book
Wood terribly distorted on drying and straightening has caused me a lot of problem
Miejsce przyłożenia strzały opatrzyłem małą runą nie mającą znaczenia  
Place touchdowns arrow decorated small rune having no meaning
Brak w tym łuku stopera na cięciwę. Takiego gwoździka powstrzymującego cięciwę przed zsuwaniem się z ramienia i zaplątanie. Jednakże tego typu stopery były bardzo powszechne w łukach historycznych  
Out of the stopper at bowstring bow. Such nail restraining string before slipping an arm and knotted. However, this type of stoppers were very common in the historical bowsZachwycają mnie takie seki w drewnie cisowym mimo że utrudniają "ożywienie" drewna 
Impress me these knots in the wood yew although difficult "revival" of wood
Łuk podążył za cięciwą ale nie na tyle głęboko by strzelał słabo. Będzie służył turystom odwiedzającym skansen i myślę że wielu ludzi będzie zaskoczonych jak może strzelać taki łuk przecież to "tylko kawałek drewna ze sznurkiem"
 Bow followed the bowstring but not deep enough to shoot weakly. It will serve tourists visiting heritage park and I think many people will be startled how it can shoot a bow after all is "just a piece of wood with string"


W przygotowaniu kolejne Cisaki!!!
In the preparation of the next yew wood bows!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz